Regulaminy Promocji

Regulamin Promocji “Funfel w terenie” :

1. Cel Promocji:

 • Promocja ma na celu zapewnienie atrakcyjnej rozrywki dla dzieci w wieku od 3 do 18 lat.

2. Uczestnictwo:

 • Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla dzieci w wieku od 3 do 18 lat.
 • Udział w promocji jest dobrowolny i nieodpłatny.

3. Zasady Udziału:

 • Aby wziąć udział w promocji, dziecko musi udzielić poprawnej o wylosować pytanie z przygotowanej puli pytań.
 • odpowiedzi na wylosowane pytanie.
 • Nagrodą za poprawną odpowiedź jest voucher na bilet wstępu do Funzeum, który można wymienić poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Funzeum, przed planowaną wizytą. Wykorzystanie vouchera i wymiana go na bilet wstępu jest możliwa po zakupie biletu dla pełnoletniego opiekuna uczestnika promocji. 

4. Termin i Lokalizacja:

 • Promocja odbywa się poza obiektem Funzeum, z wykorzystaniem voucherów jako nagród w dniach od 22-23.06.w 2024 roku.. ale nie dłużej niż do wyczerpania puli nagród.

5. Warunki Wymiany Vouchera:

 • Liczba dostępnych miejsc jest ograniczona, dlatego należy wymienić voucher na bilet przed przyjazdem do Funzeum.
 • Voucher jest ważny na wizytę w dniach zgodnie z informacją na voucherze.
 • Wymiana vouchera na bilet wstępu możliwa jest wyłącznie na wizytę w dniach od 22-23.06.w 2024 roku.

6. Nagroda:

 • Nagrodą jest voucher na bilet wstępu do Funzeum wyłącznie dla dzieci w wieku od 3 do 18 lat.
 • Voucher można wykorzystać tylko w określonym terminie, zgodnie z warunkami wymienionymi w punkcie 3.

7. Zachowanie:

 • Dzieci uczestniczące w promocji zobowiązane są do kulturalnego zachowania oraz przestrzegania wskazówek obsługi Funzeum.

8. Zmiany w Regulaminie:

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków regulaminu promocji w dowolnym momencie.

9. Ogólne Postanowienia:

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne związane z wymianą vouchera.
 • Voucher nie podlega zwrotowi lub wymianie w przypadku niewykorzystania. 
 • Udział w promocji oznacza akceptację wszystkich warunków regulaminu.

Regulamin „Happy hours” w Funzeum

1. Postanowienia ogólne

 • Organizatorem akcji promocyjnej „Happy Hours” jest Centrum Nauki i Rozrywki Funzeum, w Gliwicach przy ulicy Pszczyńskiej 315/P12, 44-100 Gliwice.
 • Akcja promocyjna trwa od 1 lipca 2024 roku do 14 lipca 2024 roku.
 • Niniejszy regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej.

2. Uczestnictwo w akcji promocyjnej

 • W akcji promocyjnej mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, które zakupią bilet wstępu do Centrum Nauki i Rozrywki Funzeum.
 • Udział w akcji promocyjnej jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Zasady akcji promocyjnej „Happy Hours”

 • Akcja promocyjna „Happy Hours” dotyczy wejść do Centrum Nauki i Rozrywki Funzeum od godziny 17:00 do godziny zamknięcia.
 • W ramach akcji „Happy Hours” każdy bilet wstępu zakupiony w terminie od 1 lipca 2024 roku do 14 lipca 2024 roku na wizytę po godzinie 17:00 w terminie od 1 lipca 2024 roku do 14 lipca 2024 roku objęty jest zniżką i kosztuje 29 zł/osobę.
 • Zniżka naliczana jest automatycznie przy zakupie biletu online na stronie internetowej https://funzeum.pl/kup_bilet/
 • Zniżka „Happy Hours” nie łączy się z innymi promocjami ani zniżkami oferowanymi przez Centrum Nauki i Rozrywki Funzeum.

4. Reklamacje

 • Wszelkie reklamacje dotyczące akcji promocyjnej należy zgłaszać pisemnie na adres e-mail: [email protected] w terminie do 14 dni od daty wizyty.
 • Reklamacje będą rozpatrywane przez organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania.
 • Decyzja organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna.

5. Postanowienia końcowe

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania akcji promocyjnej. Zmiany regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Centrum Nauki i Rozrywki Funzeum.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia akcji promocyjnej bez podania przyczyny.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 • Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Centrum Nauki i Rozrywki Funzeum.

6. Ochrona danych osobowych

 • Uczestnicy akcji promocyjnej wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora w celach związanych z realizacją akcji promocyjnej.
 • Administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki i Rozrywki Funzeum, z siedzibą przy ul. 6 Sieprnia 1, 24-100 Puławy.
 • Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Regulamin Promocji “Zabawy wakacyjnej”

1. Organizator

 • Organizatorem zabawy jest Centrum Nauki i Rozrywki Funzeum FUNZEUM Sp. z o. NIP: 716 283 21 60 ul. Pszczyńska 315, 44-100 Gliwice

2. Czas trwania zabawy

 •  Zabawa trwa od 1.07.2024 do 31.08.2024

3. Uczestnicy

 • W zabawie mogą brać udział osoby pełnoletnie. 
 • W zabawie mogą brać udział wszyscy opiekunowie grup, którzy odwiedzili Centrum Nauki i Rozrywki Funzeum.
 • Uczestnictwo w zabawie jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Zasady udziału

 • Aby wziąć udział w zabawie, należy uzupełnić los dostępny w Funzeum w punkcie promocyjnym.
 • Każdy uczestnik może wypełnić tylko jeden los.

5. Losowanie

 • Losowanie nagrody będzie odbywać się cyklicznie w ciągu trwania zabawy. Wyznaczone daty losowania to: 22.07.2024, 5.08.2024, 19.08.2024 oraz 30.08.2024
 • Zwycięzca zostanie wyłoniony w drodze losowania spośród wszystkich prawidłowo wypełnionych losów.

6. Nagroda

 • Nagrodą w zabawie jest darmowy udział w warsztatach fotograficznych dla grupy max 30 osobowej. 
 • Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę.
 • Nagrodę należy wykorzystać do dni 

7. Ogłoszenie wyników

 •  Wyniki losowania zostaną ogłoszone na naszych social mediach. W dniach kiedy są wyznaczone losowania. 
 •  Zwycięzca zostanie również powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną o wygranej. 

8. Odbiór nagrody

 • Zwycięzca jest zobowiązany do dokonania rezerwacji wycieczki w Biurze Obsługi Klienta przed upływem 31.10.2024
 • W przypadku niezgłoszenia się po nagrodę w wyznaczonym terminie, prawo do nagrody wygasa.

9. Postanowienia końcowe

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania zabawy, o czym uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.
 • Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator.
 • Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://funzeum.pl/ oraz w Centrum Nauki i Rozrywki Funzeum.

10. Ochrona danych osobowych

 •  Uczestnicy akcji promocyjnej wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora w celach związanych z realizacją akcji promocyjnej. 
 •  Administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki i Rozrywki Funzeum, z siedzibą przy ul. 6 Sierpnia 1, 24-100 Puławy.
 • Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. 

REGULAMIN  VOUCHER DLA NAUCZYCIELA 

1.Organizator

 • Organizatorem akcji promocyjnej “Voucher dla nauczyciela”  jest Centrum Nauki i Rozrywki Funzeum FUNZEUM Sp. z o. NIP: 716 283 21 60 ul. Pszczyńska 315, 44-100 Gliwice

2. Uczestnicy

 • W akcji promocyjnej mogą brać udział nauczyciele, opiekunowie i organizatorzy wycieczek dla grup zorganizowanych, którzy otrzymali “voucher dla nauczyciela”
 • Udział w akcji promocyjnej jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

3.Zasady udziału

 • Vouchery dla nauczyciela” mają określony termin ważności, który jest wskazany na voucherze. – -Termin ważności vouchera nie może być przedłużony. 
 • Vouchery są jednorazowe. Każdy voucher można wymienić na jeden dowolny bilet wstępu do Centrum Nauki i Rozrywki Funzeum. 
 • Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne ani zwrotowi.

4. Rezerwacja i realizacja vouchera

 • Aby zrealizować voucher, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 518 080 422 lub mailowo na adres: [email protected] w celu zarezerwowania miejsca. 
 • Rezerwacja miejsc odbywa się na podstawie dostępności wolnych terminów. 
 • W przypadku braku wolnych miejsc na wybrany termin, Biuro Obsługi Klienta zaproponuje inne dostępne daty. 
 • Voucher należy okazać przy kasie biletowej Centrum Nauki i Rozrywki Funzeum w dniu wizyty, by na podstawie rezerwacji wymienić go na bilet wstępu.

6. Reklamacje

 • Wszelkie reklamacje dotyczące akcji promocyjnej należy zgłaszać pisemnie na adres e-mail: [email protected] w terminie do 14 dni od daty wizyty. 
 • Reklamacje będą rozpatrywane przez organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. 
 • Decyzja organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna.

7. Postanowienia końcowe

 • Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia akcji promocyjnej bez podania przyczyny. 
 • Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 
 • Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://funzeum.pl/ oraz w  siedzibie Centrum Nauki i Rozrywki Funzeum.

8. Ochrona danych osobowych

 • Uczestnicy akcji promocyjnej wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora w celach związanych z realizacją akcji promocyjnej. 
 • Administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki i Rozrywki Funzeum, z siedzibą przy ul. 6 Sierpnia 1, 24-100 Puławy.
 • Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.