fbpx

Regulamin zwiedzania

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIATKOWEGO PLACU ZABAW
 1. Wejście na atrakcję jest możliwe tylko po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i jest ono jednoznaczne z jego akceptacją.
 2. Siatkowy Plac Zabaw znajduje się na terenie Funzeum Sp. z o. o. i jest czynny w godzinach otwarcia obiektu. 
 3. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z atrakcji wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej – rodzica lub opiekuna.
 4. Z placu może jednorazowo skorzystać 30 dzieci. Przebywanie każdej jednej osoby dorosłej na atrakcji jest równoznaczne z przebywaniem dwójki dzieci. 
 5. Przed wejściem na plac korzystający mają obowiązek zdjąć i pozostawić obuwie w wyznaczonym miejscu oraz wszelkie inne rzeczy mogące uszkodzić,ubrudzić atrakcję oraz zagrażające bezpieczeństwu innym korzystającym z atrakcji.
 6. W przypadku spostrzeżenia wszelkiego rodzaju uszkodzeń atrakcji należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić pracownika obiektu. 
 7. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie. 
 8. Na terenie atrakcji kategorycznie zabrania się:
  – wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
  – zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub innych,
  – wykorzystywania atrakcji niezgodnie z jej przeznaczeniem. 
 9. Osoby naruszające postanowienia regulaminu oraz nie stosujące się do poleceń obsługi mogą zostać usunięte z terenu atrakcji bez możliwości żądania z tego tytułu zwrotu uiszczonych opłat. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PÓŁKI NA BUTY

 1. Korzystanie z półek na buty jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszego regulaminu. 
 2. Półki stanowią własność Funzeum sp. z o. o.
 3. Zwiedzający nabywa prawo do korzystania z przydzielonej półki jedynie w czasie korzystania z siatkowego placu zabaw/basenu piłkowego. 
 4. Za uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem regału przez dzieci odpowiadają opiekunowie. 
 5. Na półkach nie należy pozostawiać rzeczy wartościowych, za ewentualną utratę których Funzeum nie ponosi odpowiedzialności. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BASENU PIŁKOWEGO 

 1. Wejście na atrakcję jest możliwe tylko po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i jest ono jednoznaczne z jego akceptacją.
 2. Basen Piłkowy znajduje się na terenie Funzeum Sp. z o. o. i jest czynny w godzinach otwarcia obiektu. 
 3. Dzieci korzystające z atrakcji są pod ścisłą i wyłączną opieką osoby pełnoletniej – rodzica lub opiekuna.
 4. Przed wejściem do basenu korzystający mają obowiązek zdjąć i pozostawić obuwie w wyznaczonym miejscu oraz wszelkie inne rzeczy mogące uszkodzić lub ubrudzić atrakcję, a także spowodować zagrożenie bezpieczeństwa.
 5. W przypadku spostrzeżenia jakichkolwiek uszkodzeń atrakcji należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić pracownika obiektu. 
 6. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie. 
 7. Na terenie atrakcji kategorycznie zabrania się:
  – wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
  – zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub innych,
  – wykorzystywania atrakcji niezgodnie z jej przeznaczeniem. 
 8. Osoby naruszające postanowienia regulaminu oraz nie stosujące się do poleceń obsługi mogą zostać usunięte z terenu atrakcji bez możliwości żądania z tego tytułu zwrotu uiszczonych opłat. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI 

 1. Niniejszy Regulamin korzystania z szafek określa szczegółowe zasady oraz organizację użytkowania szafek przez zwiedzających Funzeum sp. z o. o.
 2. Szatnia stanowi własność Funzeum sp. z o. o. i jest czynna w godzinach otwarcia obiektu. 
 3. Zwiedzający nabywa prawo do korzystania z przydzielonej szafki jedynie podczas trwania zwiedzania. 
 4. Korzystanie z szatni jest możliwe tylko po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i jest ono jednoznaczne z jego akceptacją.
 5. Zwiedzający pobiera klucz do szafki po uprzednim zostawieniu w niej swoich rzeczy.
 6. Na każdej szafce znajduje się jej numer, który należy zapamiętać – ułatwi to identyfikację w przypadku zgubienia kluczyka. r
 7. W  przypadku  zagubienia  klucza  lub  jego  uszkodzenia zwiedzający ponosi koszt wymiany zamka który wynosi 10 zł. 
 8. Zwiedzający powinien przechowywać w szafce swoje rzeczy w taki sposób, aby zachować zasady higieny i bezpieczeństwa.
 9. Kategorycznie zabrania się na szafkach wykonywania rysunków, naklejania czegokolwiek oraz innych działań, które mogłyby spowodować ich zniszczenie.
 10. Osoby pełnoletnie, rodzice i opiekunowie są odpowiedzialni majątkowo za szkodę powstałą na skutek niewłaściwego użytkowania szafek przez siebie lub swoich podopiecznych szafkę. 
 11. W szafkach nie należy przechowywać rzeczy wartościowych, za utratę których Funzeum nie ponosi odpowiedzialności.
 12. Zwiedzającym nie wolno otwierać szafek pozostałych zwiedzających. Czyn ten jest równoznaczny z włamaniem i podlega kodeksowi karnemu.
 13. Po zakończeniu zwiedzania, opróżnieniu szafki i upewnieniu się, że wszystkie rzeczy zostały zabrane, szafkę należy zamknąć a kluczyk zostawić w zamku.

Regulamin zwiedzania:


Obowiązkiem każdego Uczestnika jest zapoznanie się z regulaminem zwiedzania oraz stosowanie się do niego. Wchodząc do Funzeum akceptujecie postanowienia niniejszego regulaminu i wyrażacie zgodę na jego przestrzeganie.

Funzeum to niepowtarzalne miejsce wypełnione ekspozycjami, które wprowadzą Was w niezwykły świat kolorów oraz złudzeń i zaskoczą grą światłem. Chcemy by niesamowite przeżycia pozostały z Wami, zatem każdy może wykonać zdjęcia oraz filmiki na własny użytek by zachować najciekawsze wspomnienia.

Maksymalny czas zwiedzania obiektu wynosi do 3 godzin. W przypadku wyrażenia chęci przedłużenia czasu zwiedzania należy skonsultować to z obsługą obiektu i ewentualnie dokupić bilet. 

Sesje produktowe, ślubne, tematyczne, komercyjne czy jakiekolwiek lokowanie produktu jest odpłatne i wymaga osobnej zgody Funzeum. W celu jej uzyskania zapraszamy do kontaktu mailowego: [email protected] lub telefonicznego: +48518080422

Posiadamy szatnie, w których możecie bezpłatnie pozostawić kurtki, wszelkie drogocenne rzeczy należy jednak zabrać ze sobą gdyż Funzeum nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.

By wykonać profesjonalną sesje z użyciem sprzętu, który po rozstawieniu zajmuje miejsce i może wpływać na komfort zwiedzania innych gości, należy uiścić dodatkową opłatę przy kasie za wniesienie sprzętu. Istnieje również możliwość umówienia rezerwacji na sesję już po zamknięciu obiektu, tak aby móc przeszkód wykorzystać pełen potencjał naszego Funzeum, z wykorzystaniem dodatkowego sprzętu. By zarezerwować termin zapraszamy do kontaktu mailowego: [email protected] lub telefonicznego: +48 518 080 422

W obiekcie znajdują się wyznaczone miejsca, w których należy zdjąć obuwie przed wejściem do atrakcji. Chcemy aby eksplorowanie było dla wszystkich przyjemne i komfortowe, dlatego dbajmy wspólnie o to wspaniałe miejsce.

Wszelkie eksponaty, rekwizyty i elementy wystroju oraz wyposażenia mogą być używane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, tak by każdy miał możliwość korzystania z nich oraz dla zachowania bezpieczeństwa. Pamiętajcie, by w ferworze wrażeń zachować rozsądek. Za spowodowane szkody odpowiada sprawca, a w przypadku nieletnich ich prawny opiekun.

Dzieci do lat 10 mogą zwiedzać wystawę wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Rodzice i opiekunowie, jesteście odpowiedzialni nie tylko za dobrą zabawę, ale też za bezpieczne zachowanie podopiecznych i ewentualne spowodowane przez nich szkody, wywołane nieodpowiednim zachowaniem. Grupy zorganizowane również pozostają pod opieką opiekuna.

Niezmiernie ważne jest dla nas zachowanie porządku, dobrej atmosfery i bezpieczeństwa, dlatego na terenie Funzeum nie wolno:

 • wnosić przedmiotów, które mogą przeszkadzać innym zwiedzającym poprzez zabrudzenie lub uszkodzenie ekspozycji Funzeum;
 • wprowadzać/wnosić zwierząt;
 • posiłki można spożywać tylko w wyznaczonych miejscach; zabrania się przynoszenia własnej żywności i/lub napojów do parku;
 • palić wyrobów tytoniowych;
 • przebywać pod wpływem alkoholu lub innych substancji nielegalnych.

Pobyt w Funzeum osób:
– zachowujących się agresywnie w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych osób lub eksponatów,
– utrudniających korzystanie z atrakcji innym zwiedzającym,
– wywołujących zakłócenia porządku publicznego i nie stosujących się do regulaminu lub poleceń obsługi;
może zostać skrócony bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów za bilet wstępu na wydarzenie.

Funzeum nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu.

Zakup biletu na Wydarzenie specjalne jest równoznaczne z akceptacją możliwości wykorzystania Waszego wizerunku przez Funzeum – dotyczy udostępnienia zdjęć na stronie www.funzeum.pl oraz naszych profilach w social mediach (tj. Facebook, Instagram, TikTok). 

Funzeum zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia wpuszczania zwiedzających w przypadku przekroczenia limitu lub kierowania zwiedzaniem w obiekcie tak, by zapewnić komfort zwiedzania.

Funzeum zastrzega sobie prawo do wyłączenia ze zwiedzania niektórych pomieszczeń wystawienniczych i elementów ekspozycji.

Funzeum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Zwiedzania.

W celu zachowania porządku i zapewnienia bezpieczeństwa, obiekt jest monitorowany. 

KLAUZULA INFORMACYJNA NA TEMAT MONITORINGU WIZYJNEGO

W związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego na terenie Funzeum, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO’’) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Funzeum Spółka z o.o. z siedzibą w Puławach (24-100) przy ul. 6 Sierpnia pod nr 1, posiadająca numer KRS: 0000892621, REGON: 388552581, NIP: 7162832160. Kontakt z Administratorem może Pani/Pan uzyskać w drodze korespondencyjnej (ul. 6 Sierpnia 1, 24-100 Puławy), mailowej ([email protected]) lub telefonicznie (600 763 700).
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w organizacji Administratora jest Pan Grzegorz Polak reprezentujący Kancelarię Prawną EXPRESSIS VERBIS Spółka z o.o. z siedzibą w Przysusze (26-400) przy Placu Kardynała Wyszyńskiego pod nr 1, posiadającą numer KRS 0000656387, REGON: 366229420, NIP: 6010088063. Kontakt z Administratorem może Pani/Pan uzyskać w drodze korespondencyjnej (Pl. Kardynała Wyszyńskiego 1, 26-400 Przysucha), mailowej ([email protected]) lub telefonicznej (725 439 290).
 3. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku są przetwarzane w ramach monitoringu wizyjnego, tj. za pomocą urządzeń rejestrujących obraz […]. Zgromadzone w ten sposób dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych osobowych, którymi są ochrona osób oraz mienia na terenie Funzeum w Gliwicach jak również zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 4. Cały obiekt jest objęty obszarem monitorowanym. 
 5. Odbiorcą danych jest Funzeum Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, upoważnienie pracownicy pełniący dyżur na danej zmianie oraz administrator systemów informatycznych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane również podmiotom, które zgodnie z przepisami nie są uznawane za odbiorców danych, tj. organom publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe pozyskane w drodze monitoringu w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego. Takimi podmiotami mogą być zwłaszcza ograny ścigania oraz sądy.

 1. Dane z monitoringu są przechowywane przez okres nieprzekraczający 1 miesiąc od dnia nagrania.
 2. Jako osoby zarejestrowane na monitoringu mają Państwo prawo żądania:

a) sprostowania (poprawienia) danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 16 RODO;

b) usunięcia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 17 RODO;

c) ograniczenia przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nie usuwania danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 18 RODO;

d) dostępu do danych (wnosząc o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 15 RODO;

e) przeniesienia danych w zakresie i na zasadach określonych w art. 20 RODO;

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w art. 21 RODO.

 1. Przysługuje Państwu, w zakresie dotyczących Państwa danych osobowych, prawo wniesienia skargi w zakresie ich przetwarzania do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 3. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 
VOUCHER
Voucher nie jest biletem i nie upoważnia do wstępu na teren wystawy Funzeum. Należy go wymienić na bilet wstępu na konkretną datę i godzinę. Można wykorzystać go w okresie 180 dni od daty zakupu. Aby zrealizować Voucher w podsumowaniu sprzedaży należy wybrać odpowiedni bilet, czyli: “Bilet za Voucher Funzeum”.  Następne należy wprowadzić kod vouchera i wybrać przycisk Przelicz koszyk. Voucher nie podlega zwrotowi.
 

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW 

Definicje:

 1. Funzeum Sp. z o. o. jest spółką prywatną, posiadającą osobowość prawną, wpisaną do KRS pod numerem 0000892621, NIP: 7162832160 i REGON: 388552581. Siedziba spółki zarejestrowana jest pod następującym adresem: ul. 6-go sierpnia 1, 24-100 Puławy, zaś obiekt turystyczny mieści się przy ul. Pszczyńskiej 315, 44-100 Gliwice. Dane kontaktowe: e-mail: [email protected], strona internetowa: www.funzeum.pl, Tel: +48 518 080 422.
 2. Bilet – dokument uprawniający do skorzystania z Wydarzenia, którego organizatorem jest Funzeum Sp. z o.o. w określonym terminie, zawierający opłatę za wydarzenie zgodnie z danymi zawartymi na bilecie.
 3. Nabywca – osoba dokonująca zakupu Biletów indywidualnych lub grupowych zarówno online (sklep.funzeum.pl), jak i w kasie biletowej, czy też przy użyciu biletomatu na terenie Funzeum Sp. z o.o.
 4. Uczestnik – osoba fizyczna, która na podstawie Biletu bierze udział w Wydarzeniu.
 5. Grupa zorganizowana – grupa Uczestników licząca minimum 15 osób, dla których zakupu Biletów na Wydarzenie dokonał jeden Nabywca.
 6. Wydarzenie – spacery tematyczne i imprezy okolicznościowe, organizowane przez Funzeum i odbywające się zgodnie z terminami wskazanymi na Bilecie oraz zgodnie z Regulaminem zwiedzania dostępnym na stronie internetowej (miejsce na link).
 7. Bon na posiłek/zestaw bonów na posiłek. Dostępny wyłącznie online zestaw hot doga francuskiego + lemoniady 400 ml. Bon/zestaw bonów dostępny jest w promocyjnej cenie wyłącznie przy zakupie z biletem/biletami.

§1
Warunki ogólne

 1. Celem niniejszego Regulaminu jest ustalenie ogólnych zasad sprzedaży i dystrybucji Biletów wstępu na wydarzenie w Funzeum.
 2. Nabywca dokonując zakupu Biletu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zasad korzystania z atrakcji zawartych w Regulaminie Zwiedzania (www.funzeum.pl/regulamin-zwiedzania.pdf)
 3. Zakupu Biletów na Wydarzenia można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej (sklep.funzeum.pl), w kasach biletowych lub przy użyciu biletomatu. Cennik, godziny otwarcia obiektu oraz listę aktualnych Wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej (www.funzeum.pl) oraz w kasach biletowych obiektu.
 4. Z uwagi na określone przepisy bezpieczeństwa obiekt zastrzega sobie prawo do regulowania ilości sprzedawanych Biletów.
 5. Bilet upoważnia do jednokrotnego wstępu do Funzeum wyłącznie w terminie wskazanym na Bilecie. Uprawnia on do korzystania z Wydarzenia przez okres do 3 godzin.
 6. Odejście od kasy Nabywcy skutkuje brakiem możliwości dokonania zwrotu i jest jednoznaczne z akceptacją zakupionej ilości oraz rodzaju biletów.

§2
Rezerwacja Biletów

 1. Rezerwacja wstępu na Wydarzenie dla Klienta indywidualnego następuje automatycznie po zakupie Biletu przez stronę internetową (sklep.funzeum.pl).
 2. Zwiedzanie dla Grup zorganizowanych możliwe jest jedynie po uprzednim dokonaniu rezerwacji (minimum 7 dni przed terminem Wydarzenia). Rezerwacji można dokonać telefonicznie (+48 518 080 422) lub mailowo ([email protected]). Płatności za Bilety należy dokonać w kasie w dniu wydarzenia. Rezerwację dla Grup zorganizowanych należy odebrać 15 minut przed rozpoczęciem Wydarzenia.

§3
Zakup Biletów

 1. Ceny Biletów zawierają podatek VAT. Aby otrzymać fakturę VAT, należy w procesie zamawiania wybrać opcję Faktura VAT oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2010r. Nr 138 poz. 930), sprzedaż Biletów w zakresie Zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Zamawiający nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 2. Płatności za Bilety przy zakupie online dokonywanywane są za pośrednictwem platformy PayU. Operator płatności – PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. Kontakt +48 61 628 45 05 (dni robocze: 8:00-20:00), biuro handlowe: al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa.
 3. Korzystanie z usług płatniczych Operatora Płatności następuje po przekierowaniu na stronę internetową payu.pl, na warunkach określonych przez Operatora Płatności w udostępnionym tam regulaminie. Przed skorzystaniem z usług płatniczych Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem Operatora Płatności i zaakceptować jego warunki.
 4. Przy zakupie w kasie płatności można dokonać przy użyciu karty płatniczej, kodu BLIK oraz za pomocą gotówki. Dokonanie zakupu poprzez biletomat wymaga płatności kartą lub kodem BLIK.
 5. Aby dokonać zakupu Biletu online należy wejść na stronę Funzeum sp. z o. o. w zakładkę Bilety (sklep.funzeum.pl) i uzupełnić poprawnie formularz, zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Po opłaceniu zakupu i zaksięgowaniu płatności, Bilet zostanie przesłany w formie załącznika PDF na adres email podany przez Nabywcę. Szczególnie ważne jest poprawne podanie adresu e-mail, ponieważ Bilet elektroniczny przesyłany jest właśnie drogą mailową. Zalecane jest niezwłoczne zweryfikowanie poprawności i zgodności otrzymanego Biletu z zamówieniem, w szczególności kwoty, rodzaju Wydarzenia, jego daty i godziny.
 6. Bilet online otrzymany na podany adres mailowy należy wydrukować lub pobrać do pamięci telefonu, tak aby móc okazać go pracownikom Funzeum Sp. z o.o. w celu weryfikacji przy wejściu do obiektu, gdzie zostanie odczytany kod kreskowy Biletu, uprawniający do korzystania z Wydarzenia.
 7. Informacje dotyczące grup osób uprawnionych do zniżek oraz rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienie dostępne są w kasie biletowej oraz na stronie internetowej Funzeum Sp. z o.o. Aby skorzystać z dostępnych ulg, Nabywca zobowiązany jest okazać dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania ze zniżki. Bilety bez udokumentowanego prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na Wydarzenie oraz nie podlegają zwrotowi.
 8. Bon na posiłek można zakupić wyłącznie z pojedynczymi wariantami biletów: normalny, ulgowy, dla maluszka, urodzinowy, do osoby niepełnosprawnej oraz dla opiekuna osoby niepełnosprawnej.
 9.  Zestaw: 4 x Hot dog francuski + lemoniada 400 ml można zakupić wyłącznie z biletem rodzinnym 4 osobowym (dla rodziny i przyjaciół). Zestaw ten zawiera 4 posiłki (hot dog francuski + lemoniada 400 ml)
 10.  Zestaw: 3 x Hot dog francuski + lemoniada 400 ml można zakupić wyłącznie z biletem rodzinnym 3 osobowym (dla rodziny i przyjaciół). Zestaw ten zawiera 3 posiłki (hot dog francuski + lemoniada 400 ml)
 11. Realizacja bonów odbywa się w kasie FunCafe poprzez zeskanowanie otrzymanego po zakupie na adres mailowy indywidualnego kodu.
 12. Bon można zrealizować wyłącznie w określonej na nim, wybranej podczas zakupu dacie.

§4
Zwroty i reklamacje

 1. Nabywca ma prawo dokonać zwrotu Biletu oraz żądać zwrotu jego kosztu w przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Funzeum sp. z o. o. Zwroty za Bilety zakupionych zarówno w kasie biletowej, jak i online odbywają się przelewem na wskazane konto bankowe w ciągu 30 dni roboczych po okazaniu dowodu zakupu.
 2. W pozostałych przypadkach nie ma możliwości zwrotu zakupionego Biletu on-line zgodnie z art. 38 ust. Prawa Konsumenta.
 3. Nabywca ma prawo złożyć reklamację dotyczącą elektronicznego zakupu Biletu lub jakości świadczonych usług w terminie do 14 dni roboczych od daty Wydarzenia.
 4. Reklamację można złożyć mailowo na adres ([email protected]) lub przy stanowisku kasowym w obiekcie Funzeum (ul. Pszczyńska 315/P12, 44-100 Gliwice). W reklamacji należy wskazać przyczynę jej składnia, podać numer Biletu lub numer rezerwacji oraz dane osoby składającej reklamację (imię, nazwisko oraz dane kontaktowe tj. numer telefonu, adres email).
 5. Funzeum nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo złożone reklamacje oraz za niedostarczenie wiadomości reklamacyjnej w przypadku jej zatrzymania przez system antyspamowy programu pocztowego.
 6. Funzeum rozpatruje wszelkie reklamacje oraz informuje reklamującego o jej rozpatrzeniu w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania reklamacji.
 7. Nabywca ma prawo dokonać zwrotu bonu na posiłek oraz żądać zwrotu jego kosztu w przypadku, gdy nie będzie możliwa jego realizacja z przyczyn leżących po stronie Funzeum sp. z o.o.. (….jak w punkcie 1)
 8. W pozostałych przypadkach nie ma możliwości zwrotu zakupionego bonu posiłku online, zgodnie z art. 38 ust. Prawa Konsumenta

§5
Postanowienia końcowe

 1. Funzeum nie ponosi odpowiedzialności za Bilety zakupione od osób postronnych. Zakup taki niesie ryzyko zakupu Biletu podrobionego lub wykorzystanego, co w konsekwencji powoduje odmowę dopuszczenia do uczestnictwa jego posiadacza w Wydarzeniu.
 2. Funzeum nie ponosi odpowiedzialności za Bilety uszkodzone lub zagubione przez Nabywcę.
 3. Funzeum sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie. Aktualny Regulamin będzie dostępny zarówno na stronie internetowej jak i przy kasie biletowej.
 4. Funzeum zastrzega sobie prawo do wprowadzenia innych opłat niż zawarte w cenniku na wstęp na poszczególne imprezy okolicznościowe.
 5. Wszelkie zapytania dotyczące sprzedaży Biletów na Wydarzenia należy kierować na adres mailowy ([email protected]) lub na numer telefonu (+48518080422).

§6
Ochrona danych osobowych

W związku z wdrożeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Funzeum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach, ul. 6-go sierpnia 1, 24-100 Puławy.
 2. Z administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail [email protected]
 3. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w organizacji Administratora jest Pan Grzegorz Polak reprezentujący Kancelarię Prawną EXPRESSIS VERBIS Spółka z o.o. z siedzibą w Przysusze (26-400) przy Placu Kardynała Wyszyńskiego pod nr 1, posiadającą numer KRS 0000656387, REGON: 366229420, NIP: 6010088063. Kontakt z Administratorem może Pani/Pan uzyskać w drodze korespondencyjnej (Pl. Kardynała Wyszyńskiego 1, 26-400 Przysucha), mailowej ([email protected]) lub telefonicznie (725 439 290).
 4. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku są przetwarzane w ramach monitoringu wizyjnego, tj. za pomocą urządzeń rejestrujących obraz. Zgromadzone w ten sposób dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych osobowych, którymi są ochrona osób oraz mienia na terenie Funzeum w Gliwicach jak również zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 5. Cały obiekt jest objęty obszarem monitorowanym.
 6. Odbiorcą danych jest Funzeum Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, upoważnienie pracownicy pełniący dyżur na danej zmianie oraz administrator systemów informatycznych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane również podmiotom, które zgodnie z przepisami nie są uznawane za odbiorców danych, tj. organom publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe pozyskane w drodze monitoringu w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego. Takimi podmiotami mogą być zwłaszcza ograny ścigania oraz sądy.

 1. Dane z monitoringu są przechowywane przez okres nieprzekraczający miesiąca od dnia nagrania.
 2. Jako osoby zarejestrowane na monitoringu mają Państwo prawo żądania:
  1. sprostowania (poprawienia) danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 16 RODO;
  2. usunięcia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 17 RODO;
  3. ograniczenia przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nie usuwania danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 18 RODO;
  4. dostępu do danych (wnosząc o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 15 RODO;
  5. przeniesienia danych w zakresie i na zasadach określonych w art. 20 RODO;
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w art. 21 RODO.
 3. Przysługuje Państwu, w zakresie dotyczących Państwa danych osobowych, prawo wniesienia skargi w zakresie ich przetwarzania do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 5. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.