Pokój pełen traw, liści i innych gąszczy, lecz uważaj, niech pozory Cię nie zmylą, skrywać się tu może groźny tygrys.